Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Klövjesadel

Under första delen av 1900-talet fanns det fortfarande ensligt belägna gårdar dit det inte fanns några vägar lämpliga för kärror. Det gällde främst gårdar i socknens nordvästra del. För sommartransporter fick man då antingen bära själv, klövja en häst eller använda en "fjällgigg". Stora saker försökte man ta när det var lämpligt ex när det var extra stark skare på snön. Så länge som man använde fäbodar hade klövjningen en vidare användning inom socknen. Fäbodväsendet upphörde på de flesta ställen i Ljustorp runt 1920 .
Klövjesadeln på bilden användes genom att den fästes på hästen som en vanlig sadel.
Klövjning förekom från platser som Paljacka, Aborråsen och Rigåsen när gårdsfolket skulle handla fortfarande in på 1930 och 1940 talet. Exakt slutdatum är inte känt. Johan Lindblom som bodde på Paljacka på 1910-talet har berättat att man handlade två gånger om året. Varannan gång gick man till Liden och varannan gång gick man till Graninge.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030730