Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Karbidlampa
Karbidlampor har använts då man saknade elektricitet och fotogen, dvs främst i krigstid. Lampan ovan är en cykellykta avsedd att hängas på lykthållaren på ramhuvudet. Den här typen av lampor tillverkades från sekelskiftet 1900 fram till ca 1923 då de elektriska generatorerna började komma. Till vänster i bilden syns den avfjädrade upphängningen. Den övre behållaren innehöll vatten som vid användning droppades ned i den undre behållaren som innehöll kalciumkarbid varvid det bildades acetylengas. Gasen leddes från den undre behållaren i ett rör fram till lyktan där en ventil skymtar för att reglera gasen. Lampan var effektiv och gav ett kraftigt sken men luktade illa berättar cykelspecialisten Hans Sporrong som också står för fakta uppgifterna.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020805