Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Vevkärna
Den traditionella smörkärnan eller stötkärnan är en gammal konstruktion och kom till västeuropa århundradena före år 1000 och till Norden strax efter. Från 1700-talet började vevkärnan att ersätta stötkärnan i Sverige, men i Ljustorp fortsatte vissa att använda stötkärnan kanske för att den var billigare. När separatorn kom underlättades smörtillverkningen ytterligare, men man fortsatte att använda vev- och stötkärnan i slutsteget av smörproduktionen. Under 1930-talet slår de centraliserade mejerierna igenom för ljustorpsbönderna och användningen av smörkärnor på bondgårdarna upphör helt under 1940- och 1950-talen.
Bilden till vänster visar vevkärnan redo att användas. Den övre högra bilden visar vevkärnan isärtagen. nere till vänster syns vingarna var fäst på drivstången till höger och snurrade runt med hög hastighet när veven drogs runt. Märket nere till höger sitter på vevkärnans ytterhölje.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050923