Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Utdragssoffa i Hembygdsgårdens östra kammare

Utdragssoffan som står i kammaren är välgjord och vackert målad med träådringar i klassisk form. Soffan har skänkts till Hembygdsgården av familjen Lindström i Skäljom. Lindström kom i sin tur över soffan i samband med att man köpte fastigheten ca 1930 från Johan Ulanders dödsbo. Johan i sin tur har fått den av en äldre släkting ( Johans far ? ) som gjort den i mitten på 1800-talet och skrivit dit datum och namn under soffan.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070930