Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Tröge

I östra Medelpad har snöskor kallats tröge enl Medelpads dialektordbok. I Sverige i övrigt har benämningen varit trygor eller skarbågar. Tröge har inte bara använts i snö för att förhindra att man sjunker ned utan även vid gång över mossar. Tröge av olika utseende har även använts för ex hästar.
I Nationalencyklopedin kan man läsa " Snöskons vidare geografiska utbredning har motiverat att man velat ge den högre ålder än den mer effektiva skidan". Till detta kan tilläggas att skidan och snöskon har lite olika för och nackdelar. Snöskon har genom sin smidighet egna användingsområden som minskat i takt med mekaniseringen i skogen. Moderniserade versioner av snöskor lär fortsätta att användas vid stora snödjup när det inte är möjligt med maskinell snöröjning.
I trögen på bilden nedan placerades skon och bands fast som en äldre typ av skidbindning. Tån placerades under den främre remmen och hälen bands fast med den bakre.
Gustav Edén berättar hur han på 1950-talet körde traktorn i skogen för att samla ihop sommarhugget virke. Från traktorn gick då hans far, Artur Edén, med trögor till virket och fäste vajern varefter Gustav spelade in virket och Artur på trögorna hämtade vajern igen etc. Enligt Gustav fungerade trögorna utmärkt i djup snö.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060101