Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Trebensgryta

Matlagning över öppen eld har skett långt fram i tiden i Ljustorp. Fram till 1950-talet var det vanligt att man till våren flyttade ut till sommarhuset på gården. I sommarhuset kunde det finnas öppen spis och trebensgrytor, som på bilden, för matlagning. Arnold Thunström berättar att han i slutet på 1930-talet och 1940-talet fick maten tillagad på detta sätt.
I boken "Den agrara revolutionen 1700-1870" kan man läsa: "Petroleum hade börjat utvinnas i stor skala i östra USA 1859. Oljeindustrins första stora produkt var fotogen, som gav prisbillig, effektiv belysning. Den nya produkten nådde snabbt Sverige och användes allmänt över hela den svenska landsbygden inom ett årtionde. Den snabba spridningstakten visar hur stort behovet var - något liknande hade aldrig tidigare inträffat. När den öppna härden inte längre hade någon funktion som ljuskälla öppnades vägen för järnspisar och kakelugnar. Sådana hade tillverkats sedan årtionden, men de blev först efter 1870 normala inslag i de svenska allmogehemmen."
En enkel reflektion baserad på ovanstående är att det för dåtidens människor inte upplevdes som något stort problem att laga mat över öppen eld.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051030