Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Tagelrep från "Ljustorps repslageri"

I Edsta var i början på 1900-talet
en repslagare verksam som hette
Per August Björklund. Han hade sin
bostad och repslagarbana väster
om Edstabäcken längs upp mot
skogen ( Edsta mon). Björklund var känd för
sina goda rep som han sommar-
tid gick omkring i Ljustorp och
även i ex Indal och sålde. Han
hade sina varor i sin kärra som
han drog själv. Kärran syns på
en bild nedan och ägs av Nils-
Erik Johansson, Tuna. Björklund
kallade enligt texten på kärran
sin verksamhet för "Ljustorps
repslageri". Björklund sålde inte
bara sina varor på sina färder
utan han köpte också upp mate-
rial för att tillverka mer rep. Exem-
pel på sådant material var hästhår,
tagel. Föremålet ovan är ett rep i
tagel tillverkat av Björklund. Ett
tagelrep blir både smidigt och
starkt. Diplomet till höger visar att
Björklund visade upp sina produk-
ter i en vidare krets och hade fram-
gång.
För att ge begreppet repslageri
mer innehåll visas 2 bilder nedan
där ett rep tillverkas baserat på lin.
Linet rensas och ur linhärvan dras
en tråd fram som vid spinning. Se
den vänstra bilden där en tråd är
framdragen och en ny håller på att
växa fram. Personen som sitter till
höger, Mari-Ann Backman, drar en
vev som roterar trådens infästning.
På den högra bilden förs tre sådana trådar samman till ett rep av Ulla Nilsmar.

Repslagarmästare P A Björklund till vänster. Naturen på bilden ser ut som Edstamon där PA hade sin repslagarbana. Bilden ingår i samlingen Söråkersbilder.
Mer finns att läsa i "Bygd i förvandling del 1 " Sidan V:57. Vidare finns Per August omnämd i "Ljustorp förr och nu" sid 58.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening
Uppgjord 20021128
Uppdaterad 20160505