Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Större mått
Lådan håller de invändiga måtten 335*335*325mm 36 liter. Måttet skulle kunna stämma med 1665 års plakat för en halvspann eller 1/4 tunna = 36,65 liter. Motsvarar troligen 25 kg potatis. Användes till mitten på 1900 talet

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050630