Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stocksåg
Stocksågen kom från England på 1860-talet men det tog ca 30 år innan den slog igenom i Sverige.När den kom var det den första sågen för handbruk i skogen. Innan dess användes yxan för att fälla och kapa träd. Stocksågen hade ett relativt tjockt blad och var därför tung att såga med. Det krävdes två man för att driva sågen. Man kom något senare på att göra sågbladet tunnare men det måste då spännas upp i en ram, bågsågen var född. Ramen gjordes först i trä ( eneträ ). Från USA kom lösningen att göra bågen i metall och bågsågen som vi idag känner den var utvecklad. Stocksågen behövdes en tid för att komma åt att fälla stora träd. Stocksågen användes också längre fram i tiden för att såga plank ur stockar på ställen dit det var svårt att transportera maskinsågade bräder. Andreas Zehlin berättar att hans far (född 1898) var med om att lägga en stock på två bockar, en man stod på stocken och drog sågen uppåt och en man stod under sågen och drog nedåt. Förfinad tillverkning av sågbladet gjorde att man kunde göra tunnare sågar utan båge, i princip en halv stocksåg, som kallades timmersvans. Timmersvansen kunde användas av en man, kunde användas till allt i skogen och gick nästan lika lätt som den mer begränsade bågsågen. Timmersvansen tog över och är det verktyg vi kan se på bilder från 1920 och 1930-talet i hembygdsföreningens fotosamling. Se något beskuren månadens bild februari 2006 nedan.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060831