Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Spottkoppen

Spottkoppen på bilden består av två delar. Den vita porslinsskålen stod på golvet och det svarta gjutjärns- och plåt-skyddet med lock till höger ställdes ovanpå och dolde porslinsskålen. När pedalen på den högra sidan trampades ned åker det blanka metall-locket elegant ned och porslinsskålen visas och man kan spotta i skålen. Spottkoppen heter "Delta" och tillverkades i Strömsund.
Spottkopp eller snuskopp användes allmänt både i privata hem och i det publika rummet. Snusningen var allmän och de snuskvaliteter man använde och synen på hur man skulle bete sig ledde till ett allmänt och frekvent spottande. Tanken var ju att man skulle trampa på pedalen så att locket öppnade sig och sedan stående spotta ut en stråle som skulle träffa rätt i koppen ( 10,3 cm i diameter). Det krävs åtskillig träning för att klara detta och alla lyckades inte..... Varför seden upphörde vet vi inte men troligen var det den succesiva standardhöjningen på bostäder och allmänt förbättrad hygien som ledde till att den allmänna spottningen försvann under 1930-talet. När vattentoaletter (inne i bostäderna), som ett alternativ att spotta i, började komma efter andra världskriget i Ljustorp, var seden att spotta redan borta.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20040401