Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

En ovanlig spark
Sparken har en ovanlig form och den som gjorde sparken har lagt ned ett stort arbete både i detaljutformning och i utsmyckning. Dagens sparkar är oftast gjorda för att förflytta en person och föraren placeras ungefär mitt på skenorna. Här är föraren placerad långt bak vilket är vettigt om man har tung last längre fram. Sparken löper på ett par cm breda järnskenor vilket tillsammans med de kraftigt uppböjda skenorna längst fram gör att man kan ta sig fram med last i tämligen oplogad terräng. Det finns en sits för en passagerare men inget bekvämt sätt att placera fötterna och inget stöd för ryggen så kontruktören tänkte sig nog att mest transportera varor. Detaljbilderna visar att en smideskunnig person hjälpt till att göra förstärkningsjärnen, se nedersta bilden. På bilden nedan syns att tillverkaren lagt ned avsevärd möda på utsmyckningen.
Sparken ägdes och användes av Lars Westman född 1881-4 i Stigsjö och bosatt i Mjölsätt i Ljustorp där han hade ett torp. Greta Forsberg berättar att Lars odlade korn som han transporterade till kvarnen på denna spark. Det blev många turer då kornmjölsgröten var Lars basföda.
Längst ned finns en bild tagen av Bror Berg som visar den verklighet som sparken användes i. Bilden visar två skogsarbetare på hemväg med sin utrustning lastade på sparkar. I den miljön hade Lars spark säkert varit ett utmärkt val.
Vem som gjort sparken är okänt. Efter Lars Westmans död skänkte Anna Bjelkström sparken till Hembygdsföreningen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080406