Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Solur

Under forntiden och medeltiden hade soluren stor betydelse för utmätning av tiden. Soluret på bilden är gjort i gjutjärn, 18 mm tjockt, yttermåtten 314 * 314 mm ( = en rehnländsk fot ) och daterat år 1735. Årtalet sammanfaller med Lögdö bruks tidiga verksamhetstid. Det kan vara gjort i Lögdö men det är hur som helst ett mycket tidigt exempel på en industriprodukt avsett för en konsumentmarknad.
I mitten på soluret skall det finnas en 6 mm tjock vinkelrät stav som kastar en skugga mot plattan och därmed anger tiden. Soluret är indelat i 24 olikformiga sektorer (24 timmar) och är avsett att placeras vågrätt. På grund av att jordaxelns lutning mot solstrålarna varierar över året kommer den här typen av solur att visa rätt tid vid vårdagjämning och höstdagjämning. Man kan anta att detta solur var avsett som trädgårdsprydnad redan från början.
Precisionen skulle kunna förbättras genom att staven i mitten placeras parallellt med jordaxeln och plattan vinkelrätt mot staven. Ljustorp ligger på en latitud eller breddgrad på ca 62 grader och det innebär att staven för att vara parallell med jordaxeln skall luta 62 grader från lodlinjen och vara riktad i norr söder. För att man skall kunna läsa av tiden både sommar och vinter krävs att man kan läsa på både översidan och undersidan av plattan. För att komma ifrån kravet på att läsa på båda sidor utvecklades den vanliga trädgårdsmodellen med en stor ring kring staven. Ringen har indelning med 15 graders delning och fungerar hur än jordaxeln lutar. Den här typen av solur kallas "ekvatorialur" och började användas i början på 1800-talet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070101