Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Smörkärna
Smörkärnan, eller mer precist stötkärnan, är tillsammans med spinnrocken de kanske mest välkända föremålen från det gamla bondesamhället. En stötkärna består av ett högt smalt laggat trärör, som hålls samman av trävidjor. I stötens ände sitter ett kors, som tvingar grädden att passera i mindre kanaler då stöten pressas ned med kraft.
Konstruktionen är gammal och kom till västeuropa århundradena före år 1000 och till Norden strax efter. Från 1700-talet började vevkärnan att ersätta stötkärnan i Sverige,men i Ljustorp fortsatte vissa att använda stötkärnan kanske för att den var billigare. När separatorn kom underlättades smörtillverkningen ytterligare, men man fortsatte att använda vev- och stöt-kärnan i slutsteget av smörproduktionen. Under 1930-talet slår de centraliserade mejerierna igenom för ljustorpsbönderna och användningen av smörkärnor upphör helt under 1940- och 1950-talen. Smörkärnan på bilderna är märkt Wilhem Söderberg.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050830