Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Separator för att avskilja grädde från mjölk
 

Separatorn användes i Ljustorp in på 1960-talet och den började användas runt sekelskiftet 1800/1900. Innan man hade separatorn använde man öppna trätråg där mjölken fick stå över natten varvid den lättare grädden steg upp och kunde skummas av med en sked. Separatorn patenterades 1879 av de Laval. Den första kommersiellt framgångsrika handdrivna separatorn började säljas 1887. Modellen på bilden ovan är kanske den mest spridda och den kom senare. Även om man allmänt i Ljustorp började sända mjölken till mejerierna på 1930-talet så fortsatte man att använda separatorn för eget behov och för att få fram grädde till smör. Smöret var viktigt, det kunde man lämna direkt till handlaren och det var hårdvaluta. Flera personer i föremålsgruppen har egna minnen från att ha använt separatorn. När man fått upp farten med hjälp av veven ( 60 varv i minuten ) kunde man öppna kranen och släppa ned mjölken från det övre stora kärlet. Inne i separatorn roterar en kula med mycket hög hastighet och tvingar mjölken att rotera. Den tyngre skummjölken tvingas ut och den lättare grädden pressas mer mot centrum. Ur de två piporna till vänster kom slutprodukterna. Från det större röret kom den tyngre kärnmjölken och från den mindre pipen kom grädden.

Grädden kunde man sedan spara från flera separeringar och kärna smör av.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050325