Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Rist eller säskild rist
I Janken Myrdals bok "Jordbruket under feodalismen" kan man läsa följande om risten. "Risten som ett särskilt redskap fanns under hela 1800-talet över i stort sett hela landet utom i Skåne. Med den särskilda risten kördes åkern före plöjandet." Risten var särskilt användbar vid brytning av ny odlingsmark. Vid uppodling av ny mark var de viktigaste redskapen spade och spett, sedan kom risten. Plog kom in i det sista skedet och var något som nybyggaren kanske kunde låna till en början.
Risten kan också förekomma som del av en plog där den ligger framför vändskivan och skär upp jorden.
Redskapet nedan är byggt med omsorg. Ramen för risten är gjord i ett stycke, man har sågat ut en del av en trädstam och låtit en lämplig rot sitta kvar. På det sättet har man fått en skarvlös konstruktion med stor styrka. Nackdelen var att det krävdes mycket arbete för att få fram den färdiga produkten. Längst fram sitter en vidje-ögla för att fästa in dragutrustningen på hästen. Det är notabelt att man fick en tillräckligt stark lösning med så enkla medel.
Andreas Sehlin berättar att man använde rist så sent som in på 1950-talet på Renåsen på dess myrmarker. Ibland var myren så lös att Joncke Bergman satte trögor på hästen för att den inte skulle sjunka ned när han drog risten.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030930