Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Postväska från Uddefors
Utbärning av post till en brev-låda per gård är en tämligen ny företeelse i Ljustorp. Fram till i början på 1950 talet användes ett system med postväskor där posten till en by samlades. Postverket sorterade posten i Stavreviken i slutet av 1940 talet. Sedan transporterade Postverket byväskorna upp genom socknen. Väskan till ex Frötuna hängdes av postköraren på en pinne när han passerade. Andra byar fick sända ett ombud till Mellberg eller ex Bredsjön för att hämta väskan. De olika gårdarna i byn hämtade postväskan en dag vardera och levererade den till en bestämd gård i byn. I denna gård öppnades väskan och varje gård fick komma och hämta sin post. Att hämta och lämna postväskan var ett oavlönat arbete.
Greta Forsberg berättar att en och samma gård i Lövberg stod som oavlönad postcentral i byn i över 50 år.
Det var en person som levererade posten till Mellberg och en annan fortsatte vidare upp mot Lagfors. Lagforsrutten innehades under många år av bonden Teodor Edén i Tuna. Han höll med vagn och häst men körningen slet hårt på hästarna. Varje väska var märkt med bynamn enligt bilden.
Under locket fanns en låsanordning som skulle garantera brevhemligheten. Till vänster på stången som går genom tre öglor finns ett hål som ett hänglås träddes igenom.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030429