Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Orgel
Orgeln och den tillhörande pallen kommer från Ås skola, som var färdigbyggd 1878 och som lades ned mellan 1957 och 1965. Från skolrådets sammanträdesprotokoll av den 21 april 1907 kan man läsa att intresserade i bygden samlat ihop pengar till en orgel och även köpt in den. Man fick dock inte ihop alla pengar varför skolrådets ombads att bistå med de resterande 20 kr vilket rådet bifaller. Det är mycket sannolikt just ovanstående orgel då skolan inte hade pengar för att köpa in egna orglar. Det finns bild på skolan här och det finns skolkort från 1918 till 1951 men ingenstans någon bild på orgeln i sin rätta miljö. Orgeln har fått en översyn och är fullt spelbar där den står uppställd i Hembygdsgårdens östra kammare.
I den samtida reklamen är man inte blygsam utan skriver ...enhälligt vitsordade för att vara de bästa som i norden tillverkas...(Svensk Lärartidning juni 1895). Skandinaviska orgelfabriken var på 1890-talet ett företag med 24 anställda med sin produktion förlagd till Södermalm i Stockholm.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071128