Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Ok.
I det gamla samhället var det mycket som skulle bäras. Allt vatten som skulle användas i hushållet skulle bäras in och slaskvatten skulle bäras ut och många andra bördor skulle transporteras. För en del av dessa bördor ex vattenbärningen var det mycket lämpligt att använda ett ok som lades över axlarna på ett sådant sätt att trycket kunde tas upp av nackmusklerna. Händerna höll tag om hinkarnas handtag och tog upp en del av tyngden. Den närmaste bilden visar oket uppifrån med uttag för halsen. Den undre bilden visar hur man utformat okets undersida för att ge en så jämn belastning som möjligt över nackmuskeln. Ok fanns i alla gårdar men har succesivt försvunnit främst efter andra världskriget.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060430