Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hemsnickrat notställ
Notstället är höj- och sänkbart och försett med en väl tilltagen yta för att placera ett notblad eller en uppslagen notbok. Det finns också en kant, som hindrar noterna att glida av stället. Allt är gjort av trä men upphovsmannen har ändå lyckats att ge notstället en så gracil form som materialet möjliggjort. Upphovsmannen hette Johan Wilhelm Lundblad och var verksam som lärare 1881-1909 vid skolan i Mellberg. Lundblad var mångsidig och tyckte om att snickra i ett av skolans uthus, men både han och hela hans familj var också mycket musikaliska. Notstället var en kombination av olika intressen.
Notstället är gjort av såväl hyvlade som svarvade delar, så Lundblads verkstad bör rimligen också omfattat en pedaldriven svarv.
Se bild på bl a Lundblads verkstad.
Läs om Lundblads tid som lärare.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080101