Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Nagg eller fjäderhack

Naggen används vid brödbakning för att släppa ut gaser vid gräddningen som annars lyfter brödet från hällen och ger ojämn gräddning. Ju tunnare bröd desto fler hål behöver göras. Tjockare kakor naggas med kruskavel. Fjädernaggen som visas på bilden var vanlig i Norrland och gjordes av hönsfjädrar. En riktigt stor fjädernagg kunde vara dubbelt så stor som den på bilden. Andra naggtyper gjordes av metalltråd eller små stift som sattes fast på trärullar.
Det mycket tunna bröd till vilken fjädernaggen användes bakades i vanliga vedeldade ungnar i mycket stora kakor. Fjälen var kanske 80 cm i diameter. Brödet var nästan som skrivpapper berättar Martin Nygren. Brödet bröts i små delar och lades i långmjölk för att ätas.
Bönderna i Ljustorp sålde en del av sitt bröd till industrifolket i Fagervik i samband med mjölkleveranserna fram till en bit in på 1930-talet. Martin Nygren berättar att vid kanske var tredje mjölkleverans hade man med sig brödbuntar.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20031231