Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Mindre mått

Vårt sätt att mäta ex längdmått, ytmått, rymdmått, viktmått och inte minst tid har utvecklats från lokala till regionala och så småningom till nationella och internationella mått. Nutidsmänniskan känner inte alls igen sig i den måttvärld som gällde för några hundra år sedan. I takt med att en allt starkare nationalstat utvecklades, utvecklades även måtten vilket manifesterades i plakat om mått och vikt. I 1665 års plakat fasställdes definitioner för längdmått, ytmått, rymdmått för flytande varor, rymdmått för torra varor ( struket mått ), rymdmått för torra varor ( fast mål ), viktualievikt och metallvikt. En viktig nyhet var att det tidigare måttet för rymdmått på torra varor som kunde anges med råge, ersattes av rymdmått för torra varor fast mål där råge för en tunna hade definierats som två kappar. En tunna fast mål var 32 kappar. Måttet kappe som kom från finland har sedan genom olika senare statliga förordningar från 1730 och 1855 levt kvar i folks medvetande in i våra dagar. En kappe var 4,6 liter. För att rätt mått skulle användas, utsändes på 1660 talet fyrkantiga lådor som likare, tidigare likare var runda. Lådan på bilden skulle kunna ses som ett mått i den traditionen. Enligt referensgruppen har denna typ av mått använts in i våra dagar.
I 1855 års stadga finns det bara en typ av rymdmått där det minsta måttet är kanna som motsvara 2,617 liter. Lådan, på bilden, håller de invändiga måtten 145*145*129 mm lika med 2,7 liter. Det borde kunna tolkas som att det skall vara en kanna och eftersom den är gjord för torra varor borde den vara gjord efter 1855 års stadga.
Det som mättes i denna typ av mått var ex salt, mjöl och lin ( som alla i Ljustorp tidigare odlade).


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050131