Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Manuell spånhyvel

Ljustorps Hembygdsförening
Alvar Andersson Sanna, har 2011 skänkt ovanstående konstruktion till Ljustorps Hembygdsförening. Det är ett 4,5 meter långt plank som knappt två meter in har en kniv fästad, se bild här. Konstruktionen har tolkats som en manuell spånhyvel. Söker man på internet kan man hitta en liknande konstruktion.

Teckningen ovan är ett försök att visa hur den manuella spånhyveln kan ha använts. Den långa armen var stadigt infäst i sin upphängning och kniven var placerad knappt två meter från upphängningen. När man drog ned i handtaget som var ca 4,5 meter från upphängningen blev kraften drygt den dubbla jämfört med att trycka direkt på kniven. Det var ändå inte mycket så man kan gissa att de knap som sitter på den manuella spånhyveln användes för att hänga någon form av kraftförstärkande tyngder på. Effekten blev att armen blev tung att lyfta upp varför man troligen använde någon form av spel för att få upp armen. Som stöd för den teorin finns slitmärken efter rep enligt skissen.
Kniven är fastsatt med genomgående skruv och mutter på baksidan så att knivens läge också kunde justeras. Gängorna och muttrarna är mycket ålderdomliga, se här. Spån för takbeläggning började användas i början på 1800-talet mer allmänt.

Den som kan komplettera eller korrigera ovanstående beskrivning är mycket välkommen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20110624