Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Verktyg för tillverkning av ledstänger

 
Nedanstående verktyg är typexempel bland de verktyg som ropades in av Artur Edén på auktionen efter ledstångsbyggaren Nicke Larsson. Jag har uppfattningen att urvalet är begränsat till de mest speciella. Nicke använde ex svarv där det gick. Artur hade som ung jobbat på byggen som snickare och sett hur Nicke arbetade.
Ex på handsvarv som användes där vanlig svarv inte kunde användas. Till vänster syns skärstålet och kil för att låsa fast det.
Stål för att skava in rätt rundning på ledstången ex vid en kurva.
Mall för att kolla rundning och diameter på ledstången.
Ritsmått märkt med Nickes initialer.
Bit av ledstång Nicke tillverkat och monterat i ett hus i Ljustorp. Då huset skulle rivas demonterades ledstången och kunde senare sättas upp i ett annat Ljustorpshus av författaren.
Träslaget är björk och är väldigt tätväxt.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppgjord 20110625
Uppdaterad 20200729