Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Koklave
För att kunna hålla nötboskap krävs att man kan kontrollera djuren på något sätt. Det är arkeologiskt belagt att man från medeltiden höll nötboskap inomhus i bås och att man då höll djuren på plats med en träklave enligt den vänstra modellen på bilden nedan. Det var viktigt att kunna hantera djuren smidigt och säkert då man under medeltiden tog ut djuren två gånger om dagen för att vattna dem. När det var kallare inskränktes djurens utegång till en gång per dag eller ingen gång. Då var det kvinnorna som fick bära vatten till djuren där de var. Användningen av träklave sträckte sig in på 1800-talet då den högra modellen började användas. Den mittersta modellen förekom tidigare i Ljustorp för mindre djur, kalvar, får och getter och kallades tralj. Arnold Thunström berättar att när han var lillpojke var han med om att städa bort hundratals gamla tralj av den mittre typen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051130