Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Filklove
I det gamla bondesamhället var det mycket av förnödenheter som skulle tillverkas på gården. Man hade framförallt hyvelbänken att tillgå för att få stöd och fästa det föremål på som skulle bearbetas. Ibland är dock föremålen små och man kunde då komplettera hyvelbänken med en filklove som på bilden. Arbetsstycket, ex ett knivskaft kunde enkelt klämmas fast mellan käftarna längst till vänster i bilden ovan. Kloven sattes i sin tur fast i hyvelbänken. Storleken på kloven kunde väljas beroende på arbetstycket. Oftast var kloven ihopsatt längst ned med gångjärn för att ge större flexibilitet i storlek på arbetsstycke. Det fanns också speciella snidarbänkar där det kunde finnas hål för att stoppa ned en klove och trycka fast den. Filkloven används fortfarande bl a i skolslöjden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060206