Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Brandspruta
Till sprutan hörde en vattenhink i koppar. Spruttypen kallades ofta assuransspruta. Namnet assuransspruta kommer troligen från det att brandstodsbolaget krävde tillgång till spruta som försäkringsvillkor. Förekom före andra världskriget. Sedan kom nya typer
Vattenhinken fylldes med vatten, sprutan stacks ned i hinken och handtaget drogs upp. Sedan gällde det att så snabbt som möjligt spruta ut vattnet över elden. Greta Forsberg berättar att trots sprutans oanselighet var den effektiv. Greta minns att 1937 hade grannen i Lövberg hållit på och bakat i tre dagar och på tredje dagen spred sig elden på gården från bagarstugan. Hela byn kom på benen och man bildade kedja och med hinkar fick man fram vatten som sedan sprutades på med assuranssprutor och man lyckades hejda elden och släcka. Andreas Zehlin berättar att småpojkarna kunde också leka med sprutorna och spruta vatten på hönsen och orsaka kalibalik.
Efter andra världskriget komm andra typer av brandsprutor.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20041202