Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Båglampa

Nedanstående väl bevarade båglampa återfanns på prästgårdsvinden i Ljustorp vid renoveringen för några år sedan och överlämnades till Hembygdsföreningen. Hur lampan har använts vet vi inte.

Kolbågslampan uppfanns redan 1809 av Humphry Davy men det dröjde mycket länge innan den fick bredare praktisk användning. Konstgjort ljus var en stor sevärdhet på 1860-talet och visades på kungliga slottet och på teatrar och drog stor publik. Den första praktiska använfningen i Sverige kom 1876 då man lyste upp ett sågverk för att kunna göra timmersortering efter mörkrets inbrott. Strömmen fick man då från en ångmaskindriven generator. Ljuset blev ganska ojämnt så bågljuset kom aldrig att användas inomhus. Glödlampan som kom på 1880-talet till Sverige var överlägsen när det gällde små ljusstyrkor för upplysning inomhus.

På bilden ovan har lampan tagits isär. Ljuset kommer från två kolstavar som hålls några mm från varandra och påförs en spänning om ca 50 Volt. En stark ljusbåge uppstår och kan drivas med en ström om minst 3-4 Amperé.. Kolet förbrukas och nytt kol måste hela tiden matas fram. Det ljus man får blir mycket starkt varför bågljuslampor haft en användning vid extrema belysnings-styrkor.
Ex på användingar har varit upplysning av industriområden, projektorer och militära strålkastare.

Ovan syns den mekanism som skulle dra fram kolstaven i takt med att den förbrändes. Den lilla kedjan gick över ett friktionshjul som drevs av en kuggkrans. De elektriska spolarna stegade sedan kuggkransen. En lämplig stegfrekvens ser man ut att ha skapat med mekaniska tröghetsfunktioner.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060920