Ljustorps Hembygdsförening

Program för 2018

I början på 1950-talet var cykeln fortfarande ett kommunikations-

medel att räkna med. Från vänster Ruth Thunström Skäljom,
Eva Edén Tuna
och Ingegerd Hägglund Åsäng. Alla cyklar är

utrustade för mörkerkörning med lykta och generator.

 

 

Program 2018

Teaterkväll

“Gryning- tid för goda nyheter” med Cecilia Kyllinge

Bygdegården söndag 18 februari kl 19.00.

Ett samarbete med Timrå Riksteaterförening

Skiddag för barnen

Hembygdsgården lördag 17 mars start kl 11.

Ljustorps IF och Hembygdsföreningen arrangerar.
Kaffeservering, barnen bjuds på våfflor och glass.

Hembygdsföreningen håller årsmöte

Hembygdsgården söndag den 25 mars kl 18

Valborgsmässofirande

Hembygdsgården måndag 30 april kl 19. Servering, varmkorv.

Ljustorps kyrko- och hembygdskör hälsar våren kl 20.30.
Brasan tänds kl 21.

Tipspromenad och fyrverkeri

 

Öppet hus på Hembygdsgården Obs nytt datum!!

Hembygdsgården lördag den 19 maj kl 12-15.

Kaffeservering, grillbuffé.
Veteranfordon

Midsommarafton

Hembygdsgården fredag 22 juni kl 13.
Lekar kring midsommarstången
Underhållning av Lövbergarna

Servering

En pratstund, vid Ljustorps enda fullservicemack, en sommar-
morgon
ca 1960. Till vänster sitter Svea Ödlund, stående Emma
Bergtedt,
Sten-Anders Bergstedt och Hans Ödlund.

 

Hembygdens dag

Hembygdsgården söndag 1 juli kl 12-15

Gudstjänst med sång av kören
Tema tova, karda, spinna. Prova på!
“Från får till tråd”

Sommarfest på Björkängen
Lördag 4 augusti
Se separat annonsering

Teaterkväll
Tisdagen den 23 oktober kl 19 Ljustorps Bygdegård

"Världens bästa Allan" K G Malm och Lucas Stark sjunger Allan Edvall.

Ett samarbete med Timrå Riksteaterförening

 

 

Projekt under 2018

Handikappvänlig entré och toalett byggs.

Studiecirklar

Andra världskrigets kristid i Ljustorp
Bakning i bagarstuga

Föreningens ändamålsparagraf lyder:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda Ljustorps bygdens

miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl a genom

- att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess

ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

- att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur kultur,

landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls och miljöplanering.

- att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden

med anknytning till bygden i nutid och i gången tid..

- att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer

inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som

gagnar bygden och dess utveckling

- att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka

kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år. Insätts på bankgirokonto 5542-1762.

Hamregårdsfonden med syfte att säkerställa hembygds- gårdens bevarande har

bankgirokonto 5541-1762, telefon 060-82177.