Verksamhetsberättelse för år 2011
Ljustorps Hembygdsförening

Styrelse; Ordförande Anders Nigard
  Vice ordförande Anita Lindström
  Kassör Märta Rönngren
  Sekreterare Inger Andersson
  Ledamöter Martin Sjögren
BirgitÅhlin
Gun-Marie Forsberg
  Suppleanter Bo Bjurström
Bertil Hagberg
Ossian Eriksson
Lars-Erik Nilsson
  Adjungerad Olof Ulander
Revisorer   Paula Höglund
Karin Bergfors
Rev.supl.   Ally Öberg
Karin Höglund
Valberedn.   Lars-Axel Rönngren
Barbro Nilsson

 

Under det gångna året har det hållits 5 protokollförda styrlesemöten.

Årsmötet hölls den 20 mars 2011 i Hembygdsgården med Gunnar Höglund som ordförande. Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift 100kr. / pers.
Föreningen hade den 31-12-2011 127 betalande medlemmar.

Årets aktiviteter, så som tidigare år står Hembygdsföreningen för vätskekontroll vid skidtävlingen Medelpad Classic Ski som går av stapeln den 6 februari. Den 19 mars var det då dags med en skiddag för barnen, med avslutning där de vid det tillfället fick tävla och få sina priser, servering i Hemb-.gården kaffe och våfflor, barnen blev bjuden på våfflor med glass och sylt. Detta samarrangerades tills. med Ljustorps IF.

Den 29 mars var det teater på bygdegården, Västerbottensteatern gästade oss med en föreställning av " Norrlands Akvavit " , skådespelarna Stig Östman och Bodil Carr Granlid.

I april var det en brasafton då riksspelman Britt-Marie Swing spelade, berättade och sjöng, Valborgsmässoafton som sedvanligt med servering, körsång, vårtalet av prästen samt brasa och fyrverkeri.

Maj-månad hade Sundsvalls Motorveteraner dammat av sina "gamla" bilar och även en del motrocyklar också för att visa upp hos oss, och det var lika uppskattat som tidigare år med många besökare, vi serverade grillbuffé och kaffe.

Midsommarafton den 24 juni var åter dags att klä majstången och dansa runt den till tonerna av Lövbergarna med Leif Edström som lekledare, och servering i tältet.

Onsdagen den 29 juni gästades vi av Gerd Källman- Lagerbäck med familj och Gunilla Molin, som bjöd på en mycket fin , konsert med violin, cello och piano, och då samlades vi i Ljustorps kyrka.

Hembygdsdagen den 3 juli, med gudstjänst, sång av kören, servering och lotterier. Temat för dagen var ju " spånhyvel´n " men, den kommer att iordningsställas vid ett senare tillfälle.

Så var det dags för årets slåttanna, som brukligt kom några flitiga medarbetare och slog gräs och räfsade och gjorde fint på "tunet ", och kvällen avslutades med korn- mjölsgröt och kaffe med kaka, som tack för hjälpen.

Berättarkväll 31 augusti kl. 19.00 Lars-Åke Boman kom och visade bilder och berättade om " fyra årstider på Gudmundstjärn ", Knut Nordkvist läste dikter. Servering av kaffe med bröd.

Taubesällskapet Nordosten besökte oss den 14 september och underhöll med sång och spel, vi serverade soppa och smörgås.

Den 24 november. Årets program avslutades med teater på bygdegården i samarrangemang med Timrå teaterförening, Estrad Norr med " Aftonens ämne är kärlek "

Vid två tillfällen har det varit beställning med fika, vid möten och träffar. Bagarstugan har nyttjats med att baka bröd till försäljning och till eget behov för serveringen vid olika arrangemang.

Elisabeth Nilsson fortsätter att vandra i skogen och leta efter gamla stigar i Ljustorp. Inventeringen av Hemb.föreningens föremål är i full gång, kommer att ev. avslutas till sommaren.

Olof Ulander fortsätter sitt arbete med Hembygdsföreningens hemsida och uppdatera om vad som händer i Ljustorp, "http://www.ulander.com/ljustorp" se vidare bilaga "

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till upprättad balans o resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt har deltagit genom gåvor och arbetsinsatser till föreningens verksamhet.
Ljustorp i mars 2012

Anders Nigard, Anita Lindström, Märta Rönngren,Martin Sjögren, Gun-Marie Forsberg, Birgit Åhlin

 

Copyright © 2012 Ljustorps hembygdsförening

Uppdaterad 20120301