Ljustorps hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2008.

Ordförande, Anders Nigard
Vice Ordförande, Ethel Perälä
Kassör, Märta Rönngren
Sekreterare, Inger Sjödin Andersson
Ledamöter, Birgit Åhlin, Marianne Blom, Martin Sjögren.
Suppleanter, Anita Lindström, Ossian Eriksson, Bo Bjurström, Lars-Erik Nilsson.

Revisorer, Paula Höglund, Karin Bergfors.
Suppleanter, Alli Öberg, Karin Höglund.

Valberedning, Barbro Nilsson, Lars-Axel Rönngren,

Under det gångna verksamhetsåret 7 st. protokollförda styrelsemöten hållits.

Föreningens årsmöte hölls den 16 mars kl. 18.00 i Hembygdsgården Hamre, med Hervor Wrang som Ordförande.
Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad lOOkr./pers. för år 2008.
Den 31.12.2008 hade föreningen 179 betalande medlemmar.
Verksamhetsåret har följt det program som föreningen gav ut vid årets början.
Det har varit teater, med Friteatern på besök.
Medelpad Classic Ski där hembygdsföreningen stod för vätskekontroll, och skiddag för de små skidåkarna i samarbete med Ljustorps IF.
Så började vi med att inventera det som finns i Hembygdsgården och fortsättning följer på det området för det finns så otroligt många prylar av olika slag, det delades upp på fyra kvällar till att börja med, och då i skilda grupper, som textilier, trä, postlin och verktyg m.m.
Valborgsmassofirande i vanlig ordning i samarbete med Kyrkan.
Den 24 maj hade vi veteranbilsutställning, Sundsvalls Motorveteraner visade upp sina välputsade "Gamla" bilar, det var mycket uppskattat.
Midsommaraftonen firades som vanligt med underhållning av Lövbergarna och dans kring midsommarstången.
Så var det Hembygdsdagen och där var temat "Snickerboa" med invigning av den iordninggjorda snickarboden inrymd i härbret. Viksjö Spelmansgille stod för underhållningen.
Slåttanna blev det, liar och räfsor plockades fram, gräset blev slaget.
Sedan kom höjdpunkten surströmmingen, då har vi gäster som kommer från Italien sedan några år tillbaka, som låter sig väl smaka av vår delikatess.

2008 års projekt har till nästan fullo åtgärdats, det har blivit nytt plåttak på härbret och snickarboden är klar, det är dränering runt om uthuslängan som blir kvar till 2009. Bagarstugan och härbret har målats. Det har också beslutats att hyra ut bagarstugan.

Olof Ulander har arbetat med gamla foton och lagt ut dessa på en databas, och där kan den som vill, gå ut på internet och titta på bilderna, hemsidan: http://www.ulander.com/ljustorp. Se bilaga: Och för detta arbete som Olof har lagt ner många dagar och timmar blev han tilldelad Hembygdsförbundets Hedersnål med lagerkrans, och det i samband med Hembygdens dag.

I november avslutades aktiviteterna med teater, och då var Teater Västernorrland på besök.

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till upprättad balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Ljustrop i mars 2009

Anders Nigard, Ethel Perälä, Märta Rönngren

Inger Andersson, Birgit Åhlin, Martin Sjögren, Marianne Blom

 

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20090406