Ljustorps Hembygdsförening

 
Valda ledamöter 2009
utdrag från årsmötesprotokollet, paragraf nr
10. Val av ordförande för ett år väljs Anders Nigard.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Styrelseledamot Inger Andersson omval 2 år
Styrelseledamot Anita Lindström nyval 2 år
Styrelseledamot GunMarie Forsberg nyval 1 år
Styrelseledamot Märta Rönngren 1 år kvar
Styrelseledamot Birgit Åhlin 1 år kvar
Styrelseledamot Martin Sjögren 1 år kvar
Styrelsesuppleant Bo Bjurström omval 2 år
Styrelsesuppleant Bertil Hagberg nyval 2 år
Styrelsesuppleant Ossian Eriksson 1 år kvar
Styrelsesuppleant Lars-Erik Nilsson 1 år kvar
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisor Paula Höglund omval 1 år
Revisor Karin Bergfors omval 1 år
Revisorsuppleant Ally Öberg omval 1 år
Revisorsuppleant Karin Höglund omval 1 år
13. Val av funktionärer och ombud
Ansvarig för fotosamling Olof Ulander 1 år kvar Adjungerad Olof Ulander 1 år kvar
Pressklippare Birgith Åhlin omval 1 år
Ledamot "Årets Timråbo" Birgith Åhlin omval 1 år
Ledamot "Årets Timråbo" Bert Olov Matsson omval 1 år
Teatersamordnare Margaretha Thunström omval 1 år
Teaterombud Maj-Britt Forsström omval 1 år
Teaterombud Inger Andersson omval 1 år
Teaterombud Majlis Smedman omval 1 år
Teaterombud Ingrid Nord omval 1 år
Stigfinnare Elisabeth Nilsson omval 1 år
Polia Valfrid Berg omval 1 år
Polia Karin Bergfors omval 1 år
Polia Tore Dahlin omval 1 år
Polia Robert Eden omval 1 år
Polia Ida Lindström omval 1 år
Polia Mats-Ingvar Perälä omval 1 år
Polia Magnus Rönngren omval 1 år
Polia Henrik Rönngren omval 1 år

 

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20090815