Ljustorps Hembygdsförening

 
Verksamhetsberättelse 2007

Styrelse

Ordförande Anders Nigard, som han tillträdde i augusti månad, framtill dess var ordförandeposten vakant.
Vice ordförande Berth Mattsson
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Ethel Perälä
Marianne Blom
Birgit Åhlin
Suppleanter Ossian Eriksson, Lars-Erik Nilsson, Matin Sjögren, Bo Bjuström
Revisorer Paula Höglund, Karin Bergfors
Suppleanter Alli Öberg, Karin Höglund
Valberedning Barbro Nilsson, Lars-Axel Rönngren

Under det gångna verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten hållits.
Årsmötet hölls den 18 mars 2007 på Hembygdsgården med Hervor Wrang som ordförande. Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2008 till oförändrat 100 kr per person. Den 31.12.2007 hade föreningen 195 betalande medlemmar.

Årets aktiviteter har genomförts efter det program, som sänts till samtliga medlemmar och som också presenteras på föreningens hemsida. Program har även funnits att få på bygdekontoret som är i affären.

Foto och berättarkvällar fortsatte även under 2007, den 21 februari berättade Anrold Thunström som handeln med skinn och pälsar i Ljustorp på 1500- och 1600-talen.
Den 18 april var det Nils-Åke Erikssons tur att berätta om jordbrukets utveckling under hans verksamma tid som jordbrukare i Ljustorp.
Så var det dags för Torsten Sundberg den 19 september att visa bilder från Ljustorp, från olika årstider.
Den 24 oktober berättade Arnold Thunström om båtsmanslivet i Ljustorp.

Som vanlig hölls den sedvanliga skiddagen för barnen på hembygdsgården tillsammans med Ljustorps IF den 17 mars.

Valborgsmässofirande med brasa, midsommarfirande med majstång och Hembygdsdag tillhör våra traditionella arrangemang med stor publik.

Hembygdens dag firades på hembygdsgården den 1 juli, med gudstjänst av Peter Persman och Agneta Granlöf som ledde kyrkokören. Temat denna hembygdsdag var "De första motorfordonen i Ljustorp, 1920 till ca 1950" gamla bilar och traktorer visades. Och så serverades kaffe och laxsmörgåsar i tältet på gårdstunet.

Den årliga utflykten blev en resa till Glösa vid sjön Alsen i Jämtland. Vid Glösa tittade vi på hällristningar bl a och ett älgdyrkarmuseum där vi blev guidade och serverad lunch, sedan bar det av till Mus-Olles museum.

Slåttanna som vanligt i juli.

Så var det dags för surströmming den 8 augusti och den var god som den alltid brukar vara.

Studiecirklar har hållits, en i Bredjön under ledning av Hervor Wrang och det var bygdehistoria/skogskojor som den handlade om. På hembygdsgården var Olof Ulander ledare för en cirkel om de första fordonen i Ljustorp.

Projekten för 2007 utfördes, brokvisten på hembygdsgården höjdes, och gärdesgården fortsatte att byggas ut.

Café och serviceverksamheten drevs vidare som vanligt.

Hembygdsföreningen har samarbetat med Timrå teaterförening vid två tillfällen, i januari med panikteatern "Blixtrevision i Eninge" och december med friteatern och "Du döljer något sa abborren till metmasken"

Tidningsurklippen om Ljustorp fortsätter och registreras i pärmar av Birgit Åhlin till glädje för kommande generationer.

"I kommittén Årets Timråbo" deltar Birgit Åhlin och Berth Mattsson.

Olof Ulander har haft en viss insamling och digitalisering av gamla foton under 2008. Fokus för arbetet med gamla foton har varit att färdigställa fotodatabasen och att förbättra registerkvaliteteten. Tack vare att Länsmuseet generöst ställde upp med en man under ca 5 månader, som arbetade parallellt med Olof Ulander på länsmuseet, kunde inskrivningen i Theodor avslutas i mars 2008. Motkravet från Länsmuseet var att materialet publicerades på internet vilket skett.

Hemsidan. Antalet besök på vår hemsida blev drygt 9 000 under året, en ökning med 38 % jämfört med föregående år. Sedan starten 2002 har vid årsskiftet 2008/2009 38169 besök noterats. Mängden beskrivna föremål ökade med 7st till 79 st. Efter augusti avbröts den månadsvisa beskrivningen av föremål och månadens bild. Istället har två Ljustorpsböcker publicerats, nämligen Tobias (A O Berglund) skrift "Små visor i folkton" och "Historien om Bredsjöfinnarna och deras trolleri". Digitaliseringen gjorde att historierna även kunde publiceras i Ljustorpsbladet. Under året har viss modernisering av hemsidan gjorts. Första sidan har försetts med rubriker för fler intressanta ämnen, sökningen på hemsidan har förenklats med en ny innehållsförteckning och en ny översikt för månadens bild skapats med flera förändringar. Det stora lyftet under året har varit införandet av bilddatabasen som vid årsskiftet hade 1950 st bilder registrerade och sökbara. Mottagandet har varit mycket positivt från användarna och det blev en helsida i Dagbladet vid introduktionen. Under slutet av året infördes sökning via kartor. Artiklar på hemsidan som berör en viss plats och fotografier i bilddatabasen som är kopplade till viss plats kan nås med ett klick på en av de 27 kartorna som täcker Ljustorp.
Några "historiska" artiklar har publicerats under året. "En skånings upplevelse av Bergeforsen o Ljustorp 1957" av Brodde Almer,"Något om Ljustorps båtsmän" av Arnold Thunström och "Några ovanliga förnamn i Ljustorp" av Olof Ulander.
På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation som under året ökade med 13st reportage till att omfatta totalt ca 110 st bildreportage från Ljustorp. En del av dessa har samlats och bildar tillsammans "Ljustorpsåret". I varje nummer av Ljustorpsbladet publiceras "Månadens bild" från Hembygdsföreningens hemsida och en hel del av bildreportagen som först publiceras på föreningens hemsida publiceras även förkortade i Ljustorpsbladet.
Exponeringen på hemsidan har lett till en liten men ökande försäljning av bilder till privatpersoner, en bild har publicerats i boken "Fånga platsen, guide till Sveriges företagssamma historia"utgiven av SNS, Silvermuseet i Arjeplog har köpt en digitaliserad stickmaskinbeskrivning och ett radiomuseum i Belgien har fått digitaliserad information om radion i hembygdsgårdens kök.
Olof Ulander driver och utvecklar hemsidan.

Ljustorps Hembygdsförening har sedan 2003 varit representerad via Olof Ulander i arbetet att på länsnivå utveckla hjälpmedel och stödja hembygdsföreningarnas digitalisering och registrering av foto och registrering av föremål i databasen Theodor.

Föreningen har gått med 12 000 kr i vinst under 2007.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt - genom deltagande i verksamheten, genom gåvor och arbetsinsatser bidragit till föreningens verksamhet.

Ljustorp i mars 2008

Anders Nigard, Berth Mattsson, Märta Rönngren, Birgit Åhlin, Marianne Blom, Inger Andersson, Ethel Perälä

 

 

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080309