Ljustorps Hembygdsförening

 
Valda ledamöter 2008

Styrelse

Ordförande Anders Nigard
Vice ordförande
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Ethel Perälä
Marianne Blom
Birgit Åhlin
Martin Sjögren
Suppleanter Ossian Eriksson, Lars-Erik Nilsson, Antia Lindström, Bo Bjuström
Revisorer Paula Höglund, Karin Bergfors
Suppleanter Alli Öberg, Karin Höglund
Valberedning Barbro Nilsson, Lars-Axel Rönngren

Övriga

Ansvarig för "fotosamling" och adjungerad till styrelsen i "foto" Olof Ulander
Pressklippare Birgith Åhlin
Ledamöter "Årets Timråbo" Birgith Åhlin och Bert Olov Mattsson
Samordnare teaterverksamhet Margareta Thunström
Teaterombud Bert Olov Mattsson, MajBritt Forsström, Inger Andersson, Majlis Smedman och Ingrid Nord.
Stigfinnare Elisabeth Nilsson
Polia Valfrid Berg, Karin Bergfors, Tore Dahlin, Robert Edén, Ida Lindström, Matsingvar Perälä, Ethel Perälä, Magnus Rönngren, Henrik Rönngren

e Blom, Inger Andersson, Ethel Perälä

 

 

Copyright © 2008 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080319