Ljustorps Hembygdsförening

 
Verksamhetsberättelse 2005

Styrelse

Ordförande Olof Ulander
Vice ordförande Ethel Perälä
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Björn Andersson
Berth Mattsson
Margareta Thunström
Suppleanter Ossian Eriksson, Marianne Blom, Birgit Åhlin, Per Malmsberg
Revisorer Paula Höglund, Karin Bergfors
Suppleanter Alli Öberg, Kjell Forsström
Valberedning Barbro Nilsson, Lars-Axel Rönngren

Under det gångna verksamhetsåret har 7 st protokollförda styrelsemöten hållits.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 20 mars 2005 på hembygdsgården med Ulla Britt Ulander som ordförande. Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften för 2005 till 100 kr per person - familjemedlemmar under 18 år ingår i avgiften. Den 31.12.2005 hade föreningen 228 betalande medlemmar. Mötet avslutades med utdelning av hedersnål och diplom till Arnold Thunström och Berth Mattsson för trogen tjänst i föreningen, samt en gåva till Margareta Thunström för allt hon betytt för Hembygdsföreningen i alla år. Kvällen avslutades med filmen om träjärnvägen i Holm som presenterades av Göran Loviken.

Årets aktiviteter

Årets aktiviteter har genomförts efter det program, som sänts till samtliga medlemmar och som också presenteras på föreningens hemsida.
Foto och berättarkvällar
introducerades med målet att ha en kväll i månaden. Kvällarna var under året en stor framgång med överfullt i hembygdsgården. Första kvällen i februari berättade bland annat Arnold Thunström på temat " Gränsdragning med förvecklingar".
Den 22 mars berättade Bengt-Allan Forzelius över temat "Kristidsminnen" . På mötet i april visade Olof Ulander ett bildprogram över "Vykort om Ljustorp" efter kaffet berättade Andreas Zellin om
" En vinter på Vålåsen
".
I maj visades filmen "Färila sågverk - den gamla sågen" och Gunnar Höglund berättade om "När elen kom".
På höstsidan blev det en "Foto och berättarkväll" inspirerad av Janne Vängman. Olof Ulander visade bilder och kartor från författaren JR Sundströms uppväxtmiljö i Ljustorp och berättade om människoöden i Ljustorp som var i Janne Vängman anda. Efter kaffet berättade Arnold Thunström om de historier som han hörde sin far berätta och som kan spåras i Janne Vängman böckerna. Det handlade främst om Älg-Åkerlund och hans många äventyr.

Hembygdsföreningen ställde upp med personal på "Medelpad Classic Ski" och den mat och vätskekontroll som ordnades vid hembygdsgården i Hamre. Som vanligt hölls också en skiddag för barnen på hembygdsgården tillsammans med Ljustorps IF i mars.

Valborgsmässofirande med brasa, midsommarfirande med majstång och Hembygdsdag tillhör våra traditionella arrangemang med stor publik!

Hembygdens dag firades på hembygdsgården med gudstjänst med Barbro Johansson, musik Gunnar och Ingrid Eriksson . Servering och J:son Trio, Glájazz & Evergreens.Temat under årets hembygdsdag var " Hembygdsföreningens modellsamlingar ", Lagfors järnbruk, stånggång, Nylandsforsen, vattendriven såg, vadmalsstamp och skvaltkvarn. Demonstration av Olof Nilsmar som gjort de mekaniska modellerna. Gudrun Brännberg berättade om målare i Ljustorp.

Den årliga utflykten gick till Edstabäcken och ett särskilt häfte hade sammanställts med fakta om utvecklingen av kvarnar, såg, garveri, hyvleri, skäkt och kraftverk utefter bäcken. Vandringen visade de rester som fortfarande finns kvar och gav en beskrivning av hur området förändrades i samband med den stora vårfloden 1919.

Janne Vängman sällskapet gästade hembygdsgården och bjöd på uppskattad underhållning.

Årets surströmmingsfest hölls i lite mulet väder men surströmmingen smakade utmärkt.

Föreningen deltog med några av sina modeller på Hembygdsdagen på Kulturmagasinet i slutet på augusti.

brasaftonen i oktober underhöll Sten-Erik Martinsson med skönsjungande dotter.

Under ledning av Berth Mattson byttes panelen på söderfasaden på hembygdsgården och målades klart innan midsommarfesten.
Flera medlemmar hade skänkt virke som Berth sågat och gjort iordning.

Café och serviceverksamheten leddes som vanligt av Margareta Thunström och utgör med god marginal föreningens ekonomiska ryggrad. Hembygdsgården har under året hyrts ut till olika föreningar alltid i samband med service som ex kaffe och bröd.

Studiecirklar har hållits i Bredsjön och en om Mjällå

Insamlingen och digitalisering av gamla foton fortsätter om än i lägre takt. En modell för långsiktig förvaring av digital information har diskuterats fram med Länsmuseet. En kopia av den digitala bildskatten har överlämnats till Länsmuseet för att förvaras enligt denna modell vilket ökar chanserna för att bildskatten skall bevaras länge.

Hemsidan. Antalet besök på vår hemsida blev över 4000 under året och sedan starten 2002 över 18000 och är en kontaktpunkt för utflyttade Ljustorpare och deras ättlingar när de söker gammal eller ny information om Ljustorp. Information om Ljustorp växer hela tiden på hemsidan, ex finns nu 50 st föremål ur hembygdsföreningens samlingar beskrivna med bild och text. På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation med ca 60 st bildreportage från Ljustorp. En del av dessa har samlats och bildar tillsammans "Ljustorpsåret".

Hembygdsföreningen har samarbetat med Timrå Teaterförening vid 2 tillfällen. I mars gavs på Bygdegården "Härifrån till enigheten". Den 13 oktober gavs musikföreställningen " Bland pärlor och örhängen " som blev mycket uppskattad av publiken för sin härliga musik och sitt glada "showande" .

Arbetet med att underhålla gamla stigar fortgår.

Tidningsurklippen om Ljustorp fortsätter och registreras i pärmar av Birgit Åhlin till glädje för kommande generationer.

"I kommittén Årets Timråbo" deltar Birgit Åhlin och Berth Mattsson.

Föreningens ekonomi har stärkts. Under året har föreningen haft 109 121 kr i inkomster varav
22 815 kr i medlemsavgifter. Föreningens utgifter var 82 935 kr. Överskottet var 26 186 kr som fonderas för kommande verksamhet, underhåll och förbättringsåtgärder på byggnader, värmesystem och annan utrustning.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt - genom deltagande i verksamheten, genom gåvor och arbetsinsatser bidragit till föreningens verksamhet och ekonomiska resultat.

Ljustorp i mars 2006

Olof Ulander, Märta Rönngren, Berth Mattsson, Björn Andersson, Margareta Thunström, Inger Andersson, Ethel Perälä