Första sidan    
  Föreningen  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Verksamhetsberättelse för 2004

Ljustorps hembygdsförening

Verksamhetsberättelse för 2004

Styrelse
Ordförandegrupp Björn Andersson, Bert-Olov Mattson, Birgit Åhlin
Kassör Märta Rönngren
Sekreterare Inger Andersson
Ledamöter Margareta Thunström, Marianne Blom, Birgitta Tingsvik,
Suppleanter Ossian Eriksson Ethel Perälä
Adjungerad ledamot Olof Ulander

Revisorer Karin Bergfors, Paula Höglund
Suppleanter Ally Öberg Kjell Forsström

Valberedning Barbro Nilsson, Lars- Axel Rönngren

Under det gågna verksamhetsåret har 5 protokollförda styrelsemöten hållits. Årsmötet hölls den 21 mars 2004 på hembygdsgården med Ulla-Britt Ulander som ordförande. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2005 skall vara oförändrat 100 kronor per person Antalet medlemmar 31/12 2004 var 230 st. Årets aktiviteter har genomförts efter det program som sänts till medlemmarna. Traditionsenligt har vi firat valborgsmässoafton, midsommarafton och hembygdsdag med god publiktillströmning.
Årets guidade utflykt gick den här gången till Stordalsboningan, Gästgiveri och Stackmyrabaracken. Temat var "Hur skogshuggare och körare bodde i gamla tider"
Årets brasafton gästades av Indalspojkarna. En trevlig underhållning till stor publik.
Studiecirkel har hållits i Bredsjön under temat medeltiden.
Fotogruppen, som har bestått av Olof Ulander, Märta Rönngren, Lars-Erik Nilsson, Barbro Nilsson, Lennart Löf och Torsten Sundberg har fortsatt arbetet med att digitalisera gamla foton och sparat dem i databasen. Olof Ulander fortsätter att jobba med hemsidan, och varje månad presenteras ett gammalt foto som "månadens bild". Adressen till hemsidan är www.ulander.com/ljustorp
I samarbete med Timrå Teaterförening har två teaterföreställningar genomförts på Bygdegården Insamlingen av tidningsurklipp om Ljustorp fortsätter och samlas i pärmar för att bevaras för framtida generationer.
I kommittén Årets Timråbo deltar från Ljustorps Hembygdsförening Bert-Olov Mattson och Birgit Åhlin.
Beträffande årets ekonomiska resultat hänvisas till kontroll och balansräkning Styrelsen ber att få tacka alla som genom sina gåvor och arbetsinsatser, medverkat till föreningens verksamhet och resultat. Vi ser fram mot ett nytt år fyllt med aktiviteter.

Ljustorp i mars 2005-03-07

Björn Andersson, Bert-Olov Mattson, Birgit Åhlin, Märta Rönngren, Margareta Thunström, Inger Andersson, Marianne Blom, Birgitta Tingsvik

Not Eftersom varken balansräkning eller resultaträkning bifogas här kan nämnas att verksamheten gav ett överskott som går till den fortsatta verksamheten.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20051230