Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Förklädesutställning
Hembygdsföreningarna, Vuxenskolan och Centerkvinnorna ordnade en förklädesutställning under sommaren. Genom hembygdsföreningrna samlades förkläden in från arbete och fest. Ljustorps Hembygdsförening bidrog både med insamlandet och att man man vid en helg skötte utsällningen, som visades i Torpsgården på Norra Berget.
På bilden agerar Ulla-Britt Ulander inkastare med mandelskorpor som lockbete. Med från hembygdsföreningen var bl a Margareta Thunström,Ulla och Bernt Laggren och Birgit Åhlin.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20040305