Noteringar om familjen Löfling

Tingsfall med Erik Löfling

Tingsfall med Margareta Hellberg

Släktförhållanden

Pehr Löfling; Vägen från Ljustorp till professor i Madrid och forskningsresande i Venezuela (artikel publicerad i flera tidskrifter)

Pehr Löflings koppling till Ljustorp som bildspelLäs fler utvalda rättsfall.