Hor i Högland 1704.

Av Gunnar Berglund,
20111230

I Ljustorps Häradsrätts protokoll från 1700-talet kan man hitta en mängd rättsfall som säkert också var allmänt samtalsämne eller skvaller i Ljustorps byar. De rättsfall som troligen gav det högsta skvallervärdet gällde de sexuella brotten. Man kan urskilja följande typer på 1700-talet:
Lönskaläger - sexuellt umgänge mellan ogifta personer.
Hor (enfalt) - sexuellt umgänge mellan personer där en av dem är gift.
Hor (dubbelt) - sexuellt umgänge mellan personer där båda är gifta (men inte med varandra).
Tidelag - sexuellt umgänge med djur.

Vid Ljustorps Häradsrätts vårting år 1704 instämmer Ingemar Hansson i Högland sin broder Nils Hansson i Högland.
Ingemar Hansson är bonde på hemmanet Högland no1. Han är vid detta tillfälle 50 år gammal och nybliven änkling eftersom hans första hustru har avlidit år 1703. Han gifter sig igen år 1704 med Kristina Isaksdotter ifrån Åsäng. De får 5 barn.
Nils Hansson är boende i Högland, 47 år gammal, harmynt och gift med Sigrid Persdotter ifrån Liden. De får inga barn. År 1711 antas han som båtsman (indelt soldat) av tredje båtsmansroten i Ljustorp. Han godkänns dock inte som båtsman vid mönstringen i Gävle på grund av sin harmynthet.

Ingemar påstår i häradsrätten att hans broder Nils sprider rykten att han begått hor med skräddaren Jon Nilssons hustru Brita Jonsdotter i Högland och kräver att Nils 'sådant motte bewisa eller äfter lag plickta'.

Jon Nilsson är skräddare och bonde på hemmanet Högland No2. Han är vid tillfället 41 år gammal och sedan 1699 gift med Brita Jonsdotter ifrån Indal. Hon är nu 22 år gammal. De har ett barn men kommer att få ytterligare 4.

Nils försöker bevisa att hans påstående om Ingemars hor med Brita Jonsdotter är sant genom att berätta vad han sett och hört samt tillkalla vittnen.

Kyndelsmässodagen (2 Februari ) 1704 om aftonen besöker Nils Hansson, Ingemar Hansson och grannen Elias Pärsson skräddarens stuga där de dricker brännvin tillsammans med skräddarens dräng Lars Pärsson. Nils och Lars följer Elias hem och lämnar Ingemar kvar i stugan hos skräddarens hustru.

På vägen tillbaka till skräddarens stuga berättar skräddarens dräng att Ingemar har ridit skräddarens hustru och att han kommer att göra det igen. Då de återkommer till skräddarens stuga finner de Ingemar och Brita i samma säng, men eftersom det är mörkt kan de inte se vad de håller på med.

Vid ett annat tillfälle har Nils Hanssons hustru varit på besök i skräddarens stuga där både Ingemar Hanssons piga Beata Hansdotter och drängen Lars Pärsson befunnit sig. De hävdar att varken Ingemar eller skräddarens hustru finns i stugan, men då Nils Hanssons hustru tänder en torrvedssticka kan hon se att de ligger i samma säng.

Nu ingriper skräddaren Jon Nilsson som är närvarande på tinget och kräver att Nils Hansson även ska lagligen bestraffas för att ha spridit rykte at hans hustru begått hor.

Rättegången fortsätter med att skräddarens dräng Lars Pärsson vittnar under ed. Han berättar då att en annan gång vid en dryckesfest om kvällen hos Ingemar Hansson där många är närvarande, Ingemar och skräddarens hustru lämnat sällskapet och gått ut i mörkret till stallet. Vittnet berättar också att vid ett annat tillfälle då Ingemar hälsar på i skräddarens stuga så hamnar han i sängen med skräddarens hustru. På rättens fråga vad de gör i sängen svarar vittnet att de kittlar varandra.

Skräddaren begär nu att Ingemar och hans hustru ska få befria sig från misstankarna genom att med ed bedyra att de inte har begått hor, vilket rätten beviljar och Ingemar och Brita svär sig fria.

Rättens dom i fallet blir att Nils Hanssons bevisning inte är tillräcklig för att avgöra om hor eller 'köttslig beblandelse' har begåtts. Därför döms Nils för falsk tillvitelse till böter. Han döms även att få böta en större summa om han fortsätter sitt ryktesspridande.

Läs transkriberingar och originalhandlingar.

Läs fler utvalda rättsfall.