Ett titthål in i
Ljustorps historia

Ljustorps Hembygdsförening

Kyrkböckerna är kanske vår vanligaste källa till information om gångna århundraden, men det finns fler källor. Det kan vara skattelängder, som går långt tillbaka. De äldsta skattelängderna om Ljustorp härstammar från ca 1540. En mycket rikare källa för information är Domböckerna, som finns för Ljustorp från 1609 och framåt. Den oinvigde tror ofta att det enbart finns uppgifter om brott och
straff i dessa handlingar, men man kan finna en mängd intressanta uppgifter om hur människor har reglerat sina relationer sinsemellan, och hur de har handskats med sina ägodelar och sin ekonomi. Man får inblick i personers privat- och arbetsliv, samt deras relationer med andra personer och myndigheter.
Tyvärr är informationen ganska svårtillgänglig, något som Gunnar Berglund i Mjölsätt och Olof Ulander i Tuna beslutat sig för att göra något åt. De har börjat med att fotografera av de Domböcker, som finns på Landsarkivet i Härnösand, vilket huvudsakligen täcker åren 1609 till 1736. Av detta material har åren 1698 till 1707 indexerats avseende alla personer och orter som är nämnda i dessa års domböcker. Det betyder att man lätt kan slå upp den dombokssida, där en släkting eller ens by är nämnd. Alla dessa dombokssidor finns nämligen utlagda på hembygdsföreningens hemsida. Haken är att texten är svårläst. Dels är det svårlästa handstilar och dels är varken stavning eller grammatik lika exakt som den är idag. Med lite vana går det dock och i takt med att översättningar (transkriberingar) görs, läggs också dessa ut på internet.

När man arbetar med upp till 300 år gamla originalböcker använder man handskar för att skydda böckerna. Böckerna innehåller ett otäckt damm som gör det lämligt att använda andningsskydd.
Den totala mängden sidor har uppskattats till mellan 5000 och 9000 så det är ett stort projekt som Berglund & Ulander påbörjat. För att öka chansen att komma igenom materialet inbjuds intresserade att delta. Intresserade kan kontakta Gunnar Berglund eller Olof Ulander för mer info.

 

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20110313