Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Slätt
By namn
Slätt Skrevs Sletth 1535 och har troligen fått sitt namn av slätten som utgör byns åkermark. Önde Olsson (15 mål) äger byn även 1543.
Älvsborgs lösen 1571
Vid Älvsborgs lösen 1571 ligger byn öde.
1613 års Älvsborgs lösen
Vid 1613 års Älvsborgs lösen betalar ende åbon Jon Persson extraskatten med viss möda.
Laga skifte 1863
Laga skifte 1863 består byn av 2 hemmen. Gästgivaren bodde här under senare tid.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212