Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Skäljom
By namn
Skälljom skrevs Skäljom 1543 och Skälliom 1545. Forskarna har inga bra förslag till tolkning av namnet, mer än att slutleden om skall tolkas som trakt/bygd. Sedan 1500-talet har Skälljom varit utjord till Frötunabönderna. Det betecknande för utjordarna var att man inte bosatte sig på dem, utan endast skördade dem. Det dröjde ända till slutet av 1700-talet innan förste bonden Erik Larsson från Indal bosatte sig där.
Vid storskiftet 1761
Fanns det 12 ägare till de 40 målen i Skälljom och vid Laga skifte 1842 hade ägarantalet sjunkit till 10. Det var nu som torpen satte fart.
Skälljomsbäckens vattenkraft
Skälljomsbäckens vattenkraft , har lockat till kvarnar, sågar och kraftverk, som du kan läsa mer om under "Sevärdheter".

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212