Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Nyland
By namn.
Nyland torde väl åsyfta nyare odlingar. Sedan 1535 har Nyland varit utjord åt flera byar, såsom Lagfors, Fuske och Häre. Endast under några kortare perioder har brukarna bott och ägt marken i Nyland. Geometrisk karta från 1759
Geometrisk karta från 1759 över Nylands utgods. Anledningen till kartan var att en båtsman höll på att bosätta sig där. En båtsmansgärda åker och slått var nu uppbrukad. I Fuskebäcken står torpets kvarn. 1791 års storskifte av åker och äng.
3 bönder, en båtsman och 2 torp delar nu på de 16½ mål mark, som byn omfattar.
Nylandsforsen
Nylandsforsen inspirerade en bonde i Lövberg, som hette Landskamrer Berg, att tillsammans med några köpmän i Sundsvall bygga en grovbladig ramsåg på Lövbergssidan av forsen. Det blev en betydande exportsåg, som så småningom inköptes av Lagfors järnbruk. Många års ovänskap om rätten att flotta genom Lagforsdammen fick därmed sin lösning. Sågverksägarna i Nyland köpte avverkningsrätten av Bredsjöbönder på båda sidor om Ådalsån. Dessutom byggde de Gäddbäcksdammen, för att få tillräckligt med flottningsvatten, den sträcka de fick flotta för bruket. Kvarn och såg byggdes även på Nylandssidan av forsen. På "Skåraholmen" som ligger mitt i forsen fanns det fasta fiskeredskap. Nylandsforsen tillhör de större förindustriella platserna i Ljustorp.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212