Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Mellberg
By namn.
Mellberg skrivs 1535 som Medelbergh eller berget som ligger mellan 2 andra berg, så uttolkas namnets innebörd. De båda bönderna Anders Olsson (20 mål) 0ch Rolf Ingemarsson (20 mål) återfinns även i 1543 års skattelängd.
I byn ligger även prästbostället under gårdsnamnet Rogsta. Det tolkas som Rogs bostad. När den första kyrkan byggdes under 1200-talet uppstod behovet av att ge församlingen ett namn och då tog man troligen namnet på den by - Ljustorp - där kyrkan byggdes. Ofta gick det till så.
I Älvsborgs lösen 1571
Här möter vi bonden Erich Rolfsson (41½ mål), som äger hela byn och följande beskattningsbara tillgångar: Koppar för 6 mark, 4 kor, 1 sto, som tillsammans värderades till 47 mark 1öre. En huskvinna Kirstin äger 3 kor, som värderas till 30 mark. Huskvinna betyder att hon ägde endast hus och ingen mark. Älvsborgs lösen 1613
Vid Älvsborgs lösen 1613 noteras Olof Olsson som ende bonden i byn. Han är ogift med 1 piga. Skattemyndigheten har antecknat, att han är "koarm - äger en enda ko - och utfattig". Hans bror Jon Olsson har skrivit in sig som knekt, för att överleva.
1738 fastställdes bygränserna
1738 fastställdes bygränserna mot både Öppom och prästskogen. Sockenstugan och klockstapeln är inritade på kartan. Byns gamla fäbodvall låg intill Mellbergs fäbodtjärn, som då kallades Svart Pyttens tjärn. Lämningar efter de båda fäbodhusen finns kvar. Mellbergsbäcken kallades då Disbäcken. Stora delar av marken väster om själva byn var avsvedjad, även hela området som nu kallas Prästsvedjan. I svedjorna såddes rovor och råg med mycket god utdelning under de första åren.
Skogen delades 1791
Skogen delades 1791 mellan de 4 bönderna. En ny fäbodvall avstyckades, intill den plats där den s k "Svärdboa" står. Mark till ett båtsmanstorp avsattes inne i skogen strax väster om f d Rudolf Lindbäcks torp. Bl a en båtsman Smed har bott här. Denna stuga flyttades sedan fram på Rudolfs torp och finns där fortfarande. Hans större stuga flyttades 1901 från Höglandsinjan - ängarna efter Höglandsberget.
Laga skifte 1834
Laga skifte 1834 innebar ännu förbättrade brukningsenheter får åkerbruket. Ännu en gång flyttar de fäbodvallen väster om den tidigare. Där finns resterna efter fäbodhusens murstockar och grunder bevarade.
Ett centrum för bygden
Under 1900-talet utvecklades delar av Mellbergs by till ett centrum för Ljustorp, som Olof Ulander beskrivit i föredrag.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212