Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Lycke
Lycke är en plats söder om Bredsjöbyn. Samtidigt som Lagfors bruk på 1770-talet byggde upp kolarnas boställen på Rundbacken, så fick en kolare tillstånd att nyodla och bygga i Lycke, mot att han kolade för lagfors bruk. Ända tills bruket upphörde med sin verksamhet kolade man här.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020119