Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hällristningar på Dravikshällan?
Dravikshällan vid södra Laxsjön supar brant i vattnet, Dravikshällan är i förgrunden på nedanstående bild.
När några ungdommar under 1950-talet badade och dök vid denna hälla, hade man observerat ornament eller figurer under vattenytan, som man tolkade som hällristningar. Uppgifterna väkte stor nyfikenhet när Arnold Thunström fick höra dem ca 45 år senare! Tänk om det verkligen är hällristningar, som ligger några meter under vattenytan, till följd av att Laxsjön dämdes 3 - 3,5 meter år 1790. Före 1790 var Dravikshällan ovanför vattenytan. Det finns ett stort antal stenåldersboplatser runt sjöns stränder som varit bebodda under lång tid, troligen flera tusen år. Som stöd för detta antagande finns tonvis med kvarts och kvartsitavlagringar efter stränderna. Dessa avlagringar har skapats vid tillverkning av olika stenverktyg och de bär karaktäristiska slagmärken. Kvartsit finns dessutom inte naturligt i området utan har fraktats dit.
Marinarkeologerna Anders Vikdahl och Lennart Högberg tände på tanken att ta reda på sanningen om figurerna. Nedan visas hur de gör sig redo att stiga ned i det mörka och något kylslagna vattnet. De assisteras av Torbjörn Elverhielm.
Anders och Lennart tog god tid på sig och arbetade systematiskt efter hela klippkanten. Med hjälp av en liten borste rengjordes berget under belysning av en strålkastare. Se bilden nedan.
Ovanför vattnet var det trots det vackra vädret tämligen kallt. En eld blev mycket uppskattad. Till vänster Tore Dahlin som var vägvisare, Arnold Thunström och Torbjörn Elverhielm.

När Anders och Lennart återkom till ytan gav de ett negativt besked. Det fanns inga hällristningar men de hade fått undersöka vissa figurer under lång tid för att övertyga sig själva . Berget innehåller nämligen oregelbundna formationer med kvarts som är lite hårdare än det omgivande berget och kvartsen står ofta ut 2 till 3 mm. Bilden till höger visar hur berget ser ut alldeles ovanför vattenytan.
Den här gången blev det inte "napp" men kanske nästa? Finns det någon som har ett tips ?
På väg till Dravikshällan såg vi ett örnpar men hann inte ställa in kameran riktigt, mäktigt.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20031021