Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Lagfors

Bergens gård

Ljustorps Hembygdsförening
Bostadshuset ligger efter den gamla bygatan.
Bostadshuset på Lagfors 3 byggdes i mitten på 1800-talet och dyker upp som det troliga hus i vilket den första skolan hölls i Lagfors. Den 14 dec 1862 anställs Anna Greta Frånberg som lärarinna i socknens ambulerande småskola. Frånberg börjar sin undervisning hos nämndemannen, senare häradsdomaren Erik Anders Pehrsson i Lagfors i februari 1863. Samme Erik är med i ledningen i bygget av den nu rivna Ås fokskola. Han dör tidigt 1879 och några år efter säljs merparten av skogsfastigheten till Sunds bolag. Vissa delar och förbehåll införs i kontraktet med änkan Kristina Edén som bor kvar med sina barn. I folkräkningen 1880 står hon upptagen som bonde!
1898 avstyckar hon en del av fastigheten och säljer den till en av sina söner. I det kontraktet kallar hon gården ovan "Bergens" gård.
Bilden är tagen ca 1915 och Kristina Edèn är då ca 84 år där hon sitter i kretsen av barn, svärsöner och svärdöttrar och några barnbarn. Kristina blev 96 år och bor de sista åren hos en av döttrarna i Jällvik. Läs övriga namn i Bilddatabasen bild 10262. Familjen har då levt i huset minst ca 60 år.
Det stora huset närmast kameran innehöll affären. Affären fanns innanför fönsterluckorna. Gården kallades Per Jonsgården och bakom den "Sundbergs gård" vilket var de namn som Gurli Hammarberg (född 1925) använde som barn när hon växte upp i Sundbergsgården. I den översta våningen på Per Jonsgården flyttade inspektor Konstatin Pettersson in efter det att herrgården förstörts 1919. Bilden är tagen ca 1920.
Den här bilden bedöms vara tagen på 1930-talet och personen är okänd.
Text och bild från "Svensk bebyggelse" 1949.
Huset har nu fått en entré med tak men ser i övrigt likadant ut som tidigare.
År 2009 när ovanstående bilder togs håller huset på att förnyas med bergvärme och en yttre förnyelse. Under 100 år har det skett mycket stora förändringar av exteriören.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20111206.