Första sidan  

En försvunnen vy

Ljustorps Hembygdsförening
Skogen i Ljustorp tar över många tidigare öppna och odlade ytor och har gjort så i över 120 år som visas i en bildsekvens över Höglands utveckling. Exempel på andra platser i Ljustorp med försvunna vyer är Bredsjön, som på många sätt haft en dramatisk förändring efter 1930-talet. De allra flesta förändringar är naturligtsvis inte fotodokumenterade och därmed inte tillgängliga på ett enkelt sätt. Därför är det både roligt och intressant när det kommer fram nya bilder, som belyser ett försvunnet landskap.
Bild nr 13047, upptäckt vid genomgång av Staffan Erikssons många fotoalbum. Bilden är tagen runt år 1900 och visar Ljustorps kyrka i mitten. En snarlik bild är beskriven på hemsidan där hus och personer beskrivs.
Det speciella med bild 13047 är landskapet till höger i bilden, som inte finns kvar i den formen. Det som faller en först in, är att det är Högland. En titt på generalstabskartan i den först utgåvan från 1909 gör en säker tolkning möjlig. På denna karta har jag antagit att bilden är tagen vid kullarna upp mot Öppom. Från denna plats har bildens begränsningslinjer ritats in, och det blir alldeles klart att bild 13047:s högra del visar Jällvik. För en jämförelse med nutid se här.
Generalsstabskartan från 1909 med bildens perspektiv. (Vinkeln motsvarar ungefär en kamera med normalobjektiv.)
Delförstoring av bild 13047 (bild 13096).
Den förstorande bilden visar en övre och en nedre bebyggelse i Jällvik. Av den nedre bebyggelsen finns knappast något hus kvar. Det bostadshus som finns idag är av betydligt senare datum. Den siste bonden på den gården var Östen Lodin. Något längre till höger om dessa hus låg ett hus på ofri grund i skogen, där mamman till den folkkäre skådesspelaren Gunnar Hellström (1928-2001) växte upp. Kanske syns det på bilden som ett grått streck. Tillsammans med släktingar har Hembygdsföreningen förgäves letat efter spår av huset.
Den övre raden av hus är i sin omfattning en överraskning. Den siste bonden som bodde och var verksam där var Gustav Edén. Hans far Otto Edén och bror John Edén bedrev även slakteriverksamhet på gården. Gustav lämnade gården sist och flyttade från Jällvik till Torsboda under andra världskriget. Stall och loge finns delvis kvar 2017.
Bild nr 11385. Otto Edén, 1927, framför ett av bostadshusen med besökare. Personerna på bilden är från vänster: Otto Leonard Edén, Bengt Wikman, Ingrid Viola Petterson, Sonja Wikman, Kristina Margreta Edén och Signe Kristina Wikman.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20180309

Uppdaterad 20180310