Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Minnesbild från Storbacken
Se vidare i Bilddastabasen.
Se anmärkning nedan

Nedanstående berättelse har nedtecknats av Bertil Andermyr 20061116 och återges här ordagrant.

Storbacken, ett torp på skogen mellan Jällvik och Mjällåns dalgång.
Blev under 1930-talet bekant med familjen, som då utgjordes av änkan Anna Nyberg ( 1878-1962, änka 2/1 1937) och fostersonen Miles Nyberg. Änkan Annas berättelse om tillkomsten och tillvaron på Storbacken fängslade mig djupt och representerar ett människoöde som jag vill dokumentera.
Då Anna och hennes man var nygifta i början på 1900-talet, slog de sig ned och byggde sitt hem på Storbacken, då en väglös ödemark. De högg skog, bilade timmer och byggde bostadshus och ladugård i primitivaste standard. Samtidigt bröts och odlades mark för att få foder etc till en ko och en get.
Enda pengatillgången var ett litet lån på en växel. Anna berättade bl a om en svår situation då räntan måste betalas och de inte hade några pengar. En morgon fick maken syn på en tjäder, tog bössan och lyckades skjuta tjädern. Gick sedan till Sundsvall (ca 4 mil) , och sålde tjädern, betalde skulden och återgick till Storbacken.
Annas och hennes mans tillvaro på Storbacken kan i många delar liknas med Mobergs utvandrare, Karl-Oskar och Christina.
De fick tyvärr inga egna barn och Anna blev änka i allt för ung ålder. Jag och mina bröder Bengt och Gustav blev mycket goda vänner med fostersonen Miles och änkan Anna. Vi gav dem ofta den hjälp de behövde bl a i slåttern. Torpet var så kuperat att allt skördearbetemåste ske med handkraft och höet slogs med lie. Miles blev senare gift och bosatt Docksta. Änkan Anna flyttade som gammal till Wikmans i Jällvik, där fick hon en trygg tillvaro under sina sista levnadsår.
Nedan ett par foton från slåtterarbete på Storbacken.

Fr vänster Miles och hästen Brunte. Bengt A-son med lien, Axel (NN), Gustav Andersson och änkan Anna.
Miles och Gustav på hölasset. Fordonet är en kälke med breda handgjorda medar ( skymtar till vänster i bilden ovan ).
En stunds samvaro på Storbacken med grammofon. Fr v Bertil, Miles, Anna, Gustav och David Bystedt med fru. Han var son till skomakare Bystedt i Skäljom.
Anmärkning. Det ligger 3 st småbyar/boställen på rad efter varandra ned mot Mjällån. Överst ligger Storbacken sedan Hålbrännan och längst ned Kolningen. Nybergs torp ligger med den beskrivningen i Hålbrännan. Berättelsen ovan är uttryckligen Bertil Andermyrs och i hans värld hette det Storbacken.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20130311