Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Häre
By namn.
Häre skrevs 1543 som utjord i Häran om 12 mål lydande under Lagfors. Bynamnet tolkar David Palm på Ålsta och Johan Nordlander som följer. Efter Fuskebäcken har de återfunnit ett näs, som kallas Härnäset, d v s näset intill bäcken Häran. De tror att byn fått sitt namn från bäckens namn. På detta näs och efter bäcken växte hära, som man allmänt slog och torkade till vinterföda åt kreaturen. Men det är skrivarens egen tolkning.
Älvsborgs lösen 1571
I Älvsborgs lösen 1571 saknas skattebetalare i Häre. (Men redan året därpå noteras Olof Hansson med 8 kor som bonde i Häre.
Älvsborgslösen 1613
Vid Älvsborgslösen 1613 bor bonden Hans Olsson med piga i byn. Extraskatten betalas utan större problem.
1780 skiftas skogen
1780 skiftas skogen vilket var enkelt, eftersom en bonde ägde hela byn. Fäbodvallen på Härehögåsen finns med på kartorna från 1703, där 3 fäbodar markerats och kallas Fuske fäbodar?
1794 storskiftas åker och äng.
1794 bodde 2 bönder i byn - Johan Larsson och Lars Olovsson. Där inägomarken slutar mot skogen finns en gränssten mot Fuske by, som kallas Bråtan. Liknande gränstenar mellan Edsta och Tuna, Björkom och Lövberg bär samma namn. Även mellan byar i Hälsingland förekommer Bråtan i liknande lägen. Innan bygränserna blev fastställda och rösade fanns platser, som betraktades av båda byarna som gränspunkter. Dit slängde man bråte och skräp från båda byarna. Det var ett ingenmansland där just bygränsen gick, som båda byarna nyttjade på detta sätt. Ortsnamnsarkivet i Uppsala bekräftar att man i Hälsingland lade bråte och avfall på bygränsen.
Hästemon
Hästemon ligger efter den gamla stigen till Häres fäbodar. På denna sandmo grävde sockenlappen ner resterna efter hästar som slaktades. Även sjuka hästar dödades och begravdes. Groparna efter denna verksamhet finns fortfarande kvar. Sockenlappen Nils Larsson från Gittsfjäll i Vilhelmina vistades i Fuske under 1860-talet. Han bodde hos en skomakare som hette Söderberg i Fuske.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212