Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Hamre
By namn.
Hamre Möter vi första gången i skattelängden 1535, då det skrivs som Hamber, som är en böjd form av hammare med betydelsen stenbacke. Den lilla moränkullen kring Hembygdsgården har nog givit det naturbeskrivande namnet Hamre. Den ende bonden hette Erik Hackesson - Håkansson (24 mål). Älvsborgs lösen 1571
Vid Älvsborgs lösen 1571 ligger byn och hemmanet öde i några år. Maken dog och änkan kunde inte driva jordbruket. Marken skördades säkert av någon granne i kanske Öppom.
Älvsborgs lösen 1613
2 verksamma bönder finns nu i byn, som betalade sina extra skatter, vilket ger intryck av att de hade god ekonomisk ställning.
Storskifte av skogsmarken 1782
Storskifte av skogsmarken 1782 gjordes tillsammans med Öppoms by. Byarna var inte sins emellan gränsbestämda, vilket man måste göra för att kunna göra storskiftet. Gränsen går nu rätt över Hamres gamla fäbodvall, som låg mellan Englands- och Skälljomsbäckarna. Englandsbäcken har fått sitt namn av det stora ängeslandet, som bäcken kommer från. De 3 bönderna flyttar nu sina fäbodhus till sina egna skiften. Efter Skälljomsbäcken är ett tiotal slåtter upparbetade och inritade på kartan. Spår efter gamla båtsmän hittar vi på kartan - Stafens slåttern och Dundergärdsten. Staf och Dunder är gamla båtsmansnamn. Intill Dundersten hittade man i ett potatisland för några år sedan en enkel stenyxa med hål för skaft, som finns i Hembygdsföreningens samlingar..
Lappmo sten
Lappmo sten heter en råsten söder om hembygdsgården efter linan mot Skälljom. Alldeles intill stenen är ett område med sand - en sandmo. Detta leder tankarna till att en sockenlapp bott och verkat här intill. Sockenlapparna bosatte sig intill sandmoar för att underlätta arbetet med att gräva ner sjuka hästar som de slaktade. 1750 bodde en lapp - Nils Nilsson i dessa trakter, det kan finnas ett samband.
Laga skifte 1850
Vid laga skifte 1850 är det 4 bönder och 3 torpare samt en båtsman, som delar på marken i Hamre. På torpen satt ofta hantverkare, skomakare, skräddare, smeder och snickare. En uppskattad möbelsnickare var Per Frost från Linköpngsområdet, som gifte sig med en kvinna från Högland och bosatte sig i Hamre. Flera av hans ´chiffonje´er pryder sina platser i flera hem kring Hamre.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212